Catharina Ateva

Catharina Ateva

Titel: 26. Träd vid viken

Teknik: Akryl på duk

Catharina Ateva

Jag inspireras av den svenska naturen och årstidernas skiftningar. Målningarna blir ett slags porträtt av träd jag går förbi på mina dagliga promenader, eller träd jag tidigare i mitt liv träffat på.
Naturen har en läkande kraft. En plats att andas och hitta tillbaka till sig själv. Det har blivit extra tydligt för mig under en sjukdomsperiod då jag sökt mig till skogen för att hämta kraft. Naturen är kravlös och tillåtande att vara i. Här är alla tankar och känslor tillåtna. I en inre monolog eller i ett förtroligt samtal med en god vän eller familjemedlem.
Min förhoppning är att mina trädporträtt ska skänka lugn och fascination över naturens mönster åt den som betraktar dem. Att kunna stanna upp i välbekanta former och färger, och kanske ibland se något nytt och oväntat.
Genom mina målningar bjuder jag in en del av naturen inomhus. De kan få vara en stilla påminnelse om den natur vi har omkring oss. Och gärna inspirera till egna upptäckter och betraktelser utomhus.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg