Ernst Christian Efvergren

Ernst Christian Efvergren

Titel: 74. Förslag till imaginär byggnad nr 23

Teknik: Tusch, blyerts

Ernst Christian Efvergren

Under mina konstvetenskapliga studier ägnades andra året åt kursen Arkitektur- och bebyggelsehistoria i Sverige. Under denna kurs väcktes ett intresse för arkitekturen som estetiskt uttrycksmedel; framförallt den arkitektur som ritades under sent 1700-tal till tidigt 1800-tal.

Det var en period då gränsen mellan arkitekt och konstnär ofta var hårfin. Teckning och målning var en väsentlig del av utbildningen för tidens arkitekter, för vilka det var ett redskap att förmedla en idé. Idéerna var ibland alldeles för storslagna eller världsfrånvända för att någonsin kunna realiseras.

Dessa idéer kom endast att förverkligas genom raffinerat utförda illustrationer på papper; laveringar av tusch och akvarell, med en ofta påfallande konstnärlig inlevelse mixad med ritningens precision och grafisk skärpa.

Denna teknik och period har varit en stark inspirationskälla för detta av Liljevalchs antagna verk. Jag har här skildrat en arkitektonisk fantasimiljö där jag använt mig av tvåpunktsperspektivet för att skapa en tredimensionell rumslighet.

Här agerar pyramidformen centralgestalt, flankerad av rusticerade doriska kolonner. Bilden krönts av svart rök som stiger ur kolonnerna; som tillsammans med molnens utformande är tänkta att tillföra målningen en viss surrealistisk stämning. En trappa leder ner i underjorden. Kanske är byggnaden ett krematorium?

E-post: efvergren@gmail.com
Instagram: @efvergrenart

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg