Frida Foberg

Frida Foberg

Titel: 103. Never Alone

Teknik: Rekonstruktion av daglig arkitektur och måltidsredskap

Frida Foberg

Never Alone är en installation som främjar individuell kännedom. Du som besökare under Vårsalongen 2022 är välkomna att slå dig ner vid bordet. Ett halvt bord blir helt när du tar plats med dig själv.

Den individuella upplevelsen är alltid central i mina verk. Hur vi reagerar och tolkar en situation är unik för varje person, konsten är inget undantag. Under många år har jag arbetat med konst, arkitektur och undervisning för att främja förståelsen för andra människor och perspektiv.

Vi lever i ett samhälle där de flesta har kunnat välja hur, när och med vem de interagerar. Med Coronapandemin kom nya påtagliga former av separation, då vi helst ska hålla avstånd till varandra. För många blev det en stor social omställning med isolation och ensamhet som följd. För andra, som var vana att umgås med sig själva, påverkades inte deras sociala liv lika mycket. Never Alone är en reflektion av just detta.

Jag är en konstnär och arkitekt, verksam i Skandinavien och New York. Mina situationsbaserade verk framhäver distans och gemenskap mellan individer, deras vanor och traditioner genom interaktion och reflektion. Jag är djupt fascinerad av människor och hur våra individuella perspektiv och åsikter har formats. Observationer kring normer och sociala strukturer ligger till grund för mina verk, som uppmanar åskådarna att interagera med sig själva och med andra, för att få en ökad självförståelse och insikt om underliggande partiskhet och fördomar.

Fler projekt finns på: fridafoberg.com och på instagram: @fobben

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg