Karin Gissberg

Karin Gissberg

Titel: 123. Spegling II

Teknik: Olja på pannå

Karin Gissberg

Mina målningar befinner sig någonstans i ett gränsland mellan det föreställande och det abstrakta. Där, i balansakten mellan det kända och det okända, kan bilden få näring och leva vidare i betraktarens ögon.
Jag undersöker gärna olika teman i bildserier där verken får växa fram tillsammans. Motiven är ofta inspirerade av fotografier som talar till mig på något sätt.
Naturen finns med som ett genomgående element och de senaste åren har människorna återvänt till mina bilder, efter en längre tids frånvaro.
I sviten med temat speglingar har scenerna koncentrerats. Bildrummen har skalats av och färglagren har minimerats för att lämna plats åt gestalternas berättelser och känslan eller stämningen som jag har velat nå fram till.
När bitarna faller på plats så förmedlar bilderna en känsla av närvaro, färgad av olika stämningslägen.

Min hemsida: karingissberg.se

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg