Magnus Gustavsson

Magnus Gustavsson

Titel: 143. Ravin

Teknik: Sandgjutet glas och betong

Magnus Gustavsson

Det var under min utbildning till produktdesigner som jag bestämde mig för att ägna mig åt konsten. Då främst måleri men på designskolan fick jag möjlighet att arbeta en del med glas och det har jag gärna återkommit till i mitt konstnärliga arbete. Det är ett oupphörligt fascinerande material som ständigt bjuder på nya överraskningar.

De två verk jag ställer ut på Liljevalchs vårsalong 2022 är sandgjutna glasskulpturer kombinerade med gjuten betong. De bygger på en grundtanke om att låta det kompakta glaset uppfattas som en tom rymd där det egentliga tomrummet uppfattas som en solid form. I “Ravin” följer betongen glasets form medan “Komposition” är mer av en fri improvisation, en lek med olika formelement.

Skulpturerna är en del av ett större projekt som jag kallar “Positiv rymd” som genomfördes under 2021 med hjälp av projektbidrag från Konstnärsnämnden. Mina glasskulpturer gjuter och slipar jag med hjälp av de skickliga glasarbetarna på The Glass Factory i Boda glasbruk, Småland. Sedan fortsätter jag arbetet med att gjuta betongen och färdigställer skulpturerna i min ateljé i det gamla glasbruket i Pukeberg, Nybro.

Vill du se mer av min konst kan du gärna gå till magnusgustavsson.net eller följa mig på Instagram på @magnus_gustavsson_art.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg