Matilda Kenttä

Matilda Kenttä

Titel: 193. 10 Yards of Linen

Teknik: Väv

Matilda Kenttä

I min praktik är väven central både som metafor och metod för att länka samman det materiella och det skrivna ordet. Mitt intresse cirkulerar kring vad det innebär att väva.
Väven har genom historien varit en metafor för kvinnligt arbete men i dagens ekonomiska landskap undersöker jag om vävande kan betraktas som en metod att omfamna det långsamma och tidskrävande.

“10 yards of linen” är en respons på det första kapitlet i Karl Marxs Kapitalet från 1867. I kapitlet Vara och pengar använder sig Marx av en rock och 10 yards (9,144 meter) linneväv som exempel för att förklara bruksvärde, varuvärde och arbete i ett kapitalistiskt system.
Genom att manuellt väva om dessa 10 yards av linneväv använder jag vävandet som ett instrument för att dra sig ur, invertera idéer om automatiserat arbete, produktivitet, lättja och fritid. Vad är ett arbete? Hur fungerar arbetet utan en marknad? Hur kontrollerar man tillgång när efterfrågan uteblir?

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg