Thomas Aglo

Thomas Aglo

Titel: 2. Work in progress

Teknik: Modell i trä, blandteknik

Thomas Aglo

”Work in progress” är en skalenlig modell av min ateljé sedan tre år tillbaka.
Arbetet med modellen började av ett behov att se vad jag gjorde i ateljén, att se det utifrån.
Med tiden kom det mer att bli en gestaltning av skapandet i allmänhet och det rum (i det här fallet en ateljé) där det sker.

Förutom själva rummet med dess olika delar och detaljer så har den yttre formen, som blir en konsekvens av rummets olika plan, vinklar och vrår, fönsternischer med mera, varit viktig för mig.
För att ytterligare förstärka modellens yttre form men också för att frigöra den från underlaget den står på, så att den liksom svävar, har jag höjt upp den en smula genom två socklar.

Valet av material har även varit betydelsefullt; plywoodens organiska ådring skapar liv och ger en kontrast till resten av modellen.
Penseln som hänger på en spik på utsidan är både avsedd att användas för att rengöra (sopa) golvet i ”ateljén” samt för att ”bryta skalan” genom att föra in något som är i naturlig storlek.

Hemsida: thomasaglo.com

Varukorg