August Håkansson Orsvall

August Håkansson Orsvall

Titel: 167. Ruderatspira

Teknik: Betong, rostad plåt

August Håkansson Orsvall

I detta verk försöker jag gestalta en “livsform” som figurerar i ett kargt gränsland mellan natur och kultur. Titeln “Ruderatspira” relaterar till begreppet “ruderatväxt”, en typ av växter som förekommer i de ofta bortglömda miljöer där mänsklig aktivitet satt stark prägel. Det kan röra sig om industritomter, ödetomter eller områden som inväntar ny bebyggelse. Min skulptur kan ses som ett evolutionärt kliv, taget i denna gränsmark. Naturen och människans material och former börjar sammansmälta och en ny art spirar.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg