Eva Reichmann

Eva Reichmann

Titel: 256. Skymning

Teknik: Bearbetad gips

Eva Reichmann

Min praktik kretsar just nu kring minne och avtryck. Jag jobbar gärna i blandtekniker och fokuserar på mötet mellan olika material och medium.

Min första utbildning var i måleri, sedan gick jag över till skulptur; nu jobbar jag i ett sorts gränsland mellan de båda. Verken blir ofta en typ av relief. Jag trivs i gränslandet mellan det tvådimensionella och det tredimensionella och på samma sätt emellan det avbildande och abstrakta.

Parallellt jobbar jag med teckning, video och installationer. Jag är intresserad av relationer; vad som händer när ett material möter ett annat, när två människor möts och sedan lämnar varandra, naturen gentemot kulturen; det konstruerade och känslan av det taktila i skiftningar och detaljer. Det jag försöker berätta är en berättelse där landskapet och havet fungerar som vittnen. Ett landskap som en kropp, en kropp som ett hem, ett hem som är nära havet. Vinden blåser mot ansiktet och varm hud. Gipset håller ihop berättelsen, det är min grammatik; tar vid där min arm och mina ord slutar.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg