Jemina Asp Zayed

Jemina Asp Zayed

Titel: 40. Gemensamma drömmar

Teknik: Funna dörrar, hålband, skruvar

Jemina Asp Zayed

Min praktik sträcker sig från vävning till tryck, video och installation. Jag hämtar inspiration från min egen erfarenhet av att ha anknytning till två kulturer, Sverige och Tunisien men även genom processer där mötet med olika människor är central. Mina arbeten tar ofta avstamp i själva materialet, ett fysiskt material som symbol och behållare av historier, idéer och föreställningar. Genom dessa undersöker jag hur vi tolkar och förstår varandra, platser och händelser. Jag dras till frågor som rör arbeten, representation och livsöden som speglar komplexiteten i klass, kvinnors roller och postkolonialism.

I det här projektet har jag byggt ett hus av dörrar i ett försök att förverkliga en plats, ett hem. Dörrarna, som utgör stommen av huset lutar mot varandra. Faller en gör hela huset det. De stödjer och lyfter varandra. Tillsammans blir de mer stabila.

instagram: @jemina_asp_zayed
hemsida: www.jeminaaspzayed.com

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg