Lotta Ekfeldt

Lotta Ekfeldt

Titel: 111. From the Archive I

Teknik: Måleri och lim på tapet

Lotta Ekfeldt

Mina två väggskulpturer är uppbyggda av enkelt och vardagligt material som tidningspapper, tapetrester, kartong, bokpärmar och anteckningsblad — ett kulturnära material lätt att förknippa med språk, skrift och berättelser.

Materialet läggs i lager på lager där själva ytskiktet inte är givet från början. Formen byggs på intuitivt, målas, limmas och lackas, bryts upp och transformeras efter hand. Rispor, fläckar och defekter som uppstår under arbetsprocessen blir synbara spår av såväl ett tidsförlopp som materialets sårbarhet. En patinerad yta bildar slutligen det yttersta skiktet som ett slags abstrakt landskap för det metaforiskt inlagrade.

I verket On the Road har jag sammanfogat tjugotvå mindre delar. Varje del bär på sin egen materiella historia — eller om man så vill: ingår som delar i ett pågående flöde eller större sammanhang. Kanske påminner det lite om att resa? Som när blicken är fäst ut genom ett tågfönster; man uppfattar inga detaljer, inga berättelser fångas i farten utan allt man ser är nyanser, fasader, utsidor.

Verket From the Archive bygger på samma tanke. Med fantasins hjälp kanske den tillstängda formen kan få representera en historia, ett samtal, ett möte, ett beslut, tja vad som helst där språket osynligt genomsyrar lagren. Den större delen av ytan upptas av ett tomt blad där en svag skugga av en lika tom fyrkant nätt och jämnt kan urskiljas. Den gråvita flärpen i nederkanten syns också den i skuggbilden om man tittar noga.

lotta.ekfeldt@gmail.com

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg