Mari Kretz

Mari Kretz

Titel: 194. Black & Red Collage No. 2

Teknik: Collage, akvarell och tusch på bibelsidor

Mari Kretz

Jag fick en trasig gammal bibel från mitten av 1800-talet av en vän. En bibel med ett fint litet guldlås. Den låg länge i ateljén och väntade på att bli använd. I slutet av sommaren började jag skissa på abstrakta former i olika färger och gick upp i skala. Jag valde ut två av formerna samt två av färgerna och målade dessa former på bibelsidorna. Arbetade intuitivt med kompositionerna och lät de sakta växa fram.

På varje bibelsida är en halv ellips målad (en gravsten), i rött eller svart. Gravstenarna har vänts mot varandra och skapar en ellips. Gravstenen kan ses som en symbol för varje liv som tystats av kyrkan. I dess brist på acceptans för människor, oftast minoriteter som inte passat in i kyrkans, statens eller samhällets normer. Projektet tog slut när de 950 bibelsidorna var använda. Serien Black & Red Collage består av 16 collage.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg