Adam Lexar

Adam Lexar

Titel: 188. Period piece

Teknik: Olja på MDF

Adam Lexar

‘Period piece’ är en målning som kretsar kring ett undersökande av det mänskliga tillståndet. Hur vi lever tillsammans i olika kulturella konstellationer och kulturarv. Denna målning handlar specifikt om hur vår samtid lever tillsammans med det nutida, förflutna och framtiden på samma gång. Barn och äldre delar en stund tillsammans på jorden men lever samtidigt i olika världar med andra referenspunkter beroende på hur tiderna förändrats. Trender fasas ut, ersätts eller går igen medans värderingar och normer antingen förstärks eller krossas. Trots allt detta så hittar vi ett sätt att leva tillsammans som människor men inte utan friktion, och kanske är denna friktion en essentiell del av det mänskliga tillståndet?

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg