Amanda Karlsson

Amanda Karlsson

Titel: 172. Storvargen

Teknik: Olja på formsågad MDF

Amanda Karlsson

“Storvargen är en del av en installation som kretsar kring att föreställa sig åsikter som dräkter.
Dess titel kommer från den omdebatterade vargfrågan. En fråga som har varit ständigt aktuell i mitt liv. Jag kommer från Värmland med släkt från Dalarna och under min uppväxt har vargen snarast blivit mer av en åsikt än ett djur. Samma utveckling har skett i samhället och vargen har blivit till en viktig symbolfråga gällande landsbygd, natur och i politik. Den här utvecklingen har alltid intresserat mig. Från djur till symbol. Från objekt till subjekt. Hur vi använder symboler för att berätta något annat. Jag ville undersöka om det gick att föreställa sig symbolik som en produktion bortanför oss själva. Det blev till en berättelse om en vargfabrik som producerade symbolik i form av utklädnader. Dräkter gjorda för att representera något annat.”

I mitt konstnärliga arbete målar jag med olja och bygger i trä, tvådimensionellt och tredimensionellt. Jag bygger scenografier och iscensätter föreställda händelser som jag sen dokumenterar och återskapar i rumsliga installationer och måleri. Mitt syfte är att formulera berättelser från en fiktiv verklighet vid sidan av vår egen. Verkligheten har skapats från min uppväxt i Värmland kring mytologiskt berättande, arbetarklass och djupa skogar. Genom måleri, skulptur och rumsliga installationer vill jag utforska vårt behov av berättelser i vår samtid. Hur ett fiktivt rum kan verka som en skådeplats för vårt eviga behov av begriplighet. Från den platsen vill jag hitta nya perspektiv och om inte närma mig en sanning, åtminstone bearbeta längtan efter den.

Hemsida: amandakarlsson.com
E-Post: karlssonamanda@outlook.com

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg