Ami Bergman

Ami Bergman

Titel: 56. Selfportrait blue

Teknik: Akryl

Ami Bergman

Jag är på framåtrörelse från trauman och svårigheter i livet. Händelser i min barndom, familjehistoria och vad det medförde i beteenden och händelser senare i livet ledde fram till diagnosen cyklotymi, den mildaste varianten av bipolär sjukdom med mycket mentalsjukhusvistelser tidigare i livet. Nu är jag väl inställd på mediciner och genom olika terapier, positiva sammanträffanden med gamla och nya vänner och kollegor så lever jag ett meningsfullt och bra liv där jag har kraft att arbeta fokuserat framåt. Jag har en konstnärlig utbildning med många timmar med grundläggande tekniska övningar i teckning, måleri och skulptur. Nu ägnar jag mig åt självmedkänsla, acceptans, försoning och hur jag framstår i ett samhälle där normer och standarder inte alltid inkluderar en kvinna som mig. Förväntningar på hur en äldre kvinna med mina erfarenheter skall vara och leva.
Jag behagar inte, bara när jag vill och sätter mig själv ofta i centrum i min konst.Att skapa mig en egen plats i världen.Nu möter jag världen och människorna med en utforskande blick och min konstnärliga praktik är en spegel av vad jag möter av realiteter, olikheter och det udda i livet.
amibergman.com
ami_bergman@yahoo.se

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg