Hanna Una Holmquist

Hanna Una Holmquist

Titel: 168. Svetten rann, träet sög

Teknik: Gran och lönnträ

Hanna Una Holmquist

Jag arbetar främst med träskulptur och animation. I träskulpturerna har valet av täljämne blivit allt viktigare, inte bara utifrån täljämnets egenskaper, utan också utifrån dess ursprung. Skulpturen Svetten rann, träet sög är en av flera skulpturer där händer gjorda av trä från ädellövträd och barrträd bjuder in, klättrar, sammanfogar eller tar isär. Materialet är hittade rester från nedhuggna träd i stad och skog.

Min konst tar upp hur kroppar och natur förändras, anpassar sig eller gör motstånd, men även en form av poetisk ömhet för det som finns kvar, en vilja att hålla i, fast och om. I det här verket har jag tänkt på taktiliteten i täljandet. En oundviklig process av att skala av och att i rätt takt reducera vatten för att undvika ovälkomna sprickor. Mina händer svettas överdrivet mycket vilket ofta är en nackdel. I en täljprocess blir svetten istället en fördel i utbytet, håller träet färskt samtidigt som händerna skalar av.

Jag har även tänkt på människans påverkan på skogen. I våra odlade barrskogar (75% av all skog i Sverige) kalhuggs träden vid 70-100 år istället för att bli uppåt 400 år. Lönn tillhör ädellövträd som idag anses vara eftertraktade för den biologiska mångfalden i våra skogar. Drygt hälften av alla rödlistade skogslevande arter är knutna till ädla lövträd. Vi vet idag att ett blandbestånd där skogen kan läka och hjälpa över artgränserna är mer motståndskraftigt mot insektsangrepp och klimatförändringar.

@hannaunaholmquist
www.hannaunaholmquist.com

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg