Hedda Keszler och Julia Sangborn

Hedda Keszler och Julia Sangborn

Titel: 175. För oss heter du alla namnen

Teknik: 2D-animerad film, 7,5 min

Hedda Keszler och Julia Sangborn

För oss heter du alla namnen handlar om att sakna någon innan den är borta och om att skriva för att minnas. Filmen skapades utifrån Julia Sangborns dikt “Till mormor / för oss heter du alla namnen” som skildrar känslan av att se hur någon man älskar långsamt försvinner. Texten innehåller dagboksutdrag, citat och en tidigare skriven dikt som tillsammans illustrerar en samling minnen av hennes mormor som drabbats av en stroke.


Med animation och ljud har Hedda Keszler tolkat och bildsatt dikten. Delvis utifrån sin egen fantasi, delvis med hjälp av Sangborns foton och beskrivningar av hennes upplevelser. Arbetet med animationen har varit en konstnärlig balansgång mellan att associera fritt utifrån dikten och att samtidigt ta hänsyn till, och inte konkurrera med, dess detaljrikedom. 

Hedda jobbar med berättande i både stilla och rörlig bild. Hon har tidigare studerat dokumentärfilm samt färg, form och hantverk på folkhögskolenivå. Biskops Arnös Folkhögskola och Nyckelviksskolan blev grunden till ett intresse för 2D-animation och detta är hennes första animerade kortfilm.

Hemsida: heddakeszler.org

Instagram: heddakassler 

Julia skriver texter i olika former. Hon har tidigare skrivit låttexter och dikter och skriver gärna kortare stycken. Det här är den första längre texten som hon har publicerat och första gången som hennes text blir till film.

Instagram: @juliasangborn

Musiken är komponerad av Gustav Ängeskog som frilansar som musiker, producent och ljudtekniker. De senaste åren har han dessutom komponerat musik till film. Det här är tredje gången han tonsätter en av Heddas filmer. 

Instagram: @angeskog

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg