Jesper Palmqvist

Jesper Palmqvist

Titel: 245. Kurbits

Teknik: Akryl och olja på skolkarta

Jesper Palmqvist

I min praktik jobbar jag med identitet som en form av terapi. Odefinierbara och queera identiteter intresserar mig och jag undersöker hur dessa identiteter villkoras i samhället genom estetik, materialitet och narrativa strukturer. Jag tar avstamp i min egen biografi och låter relationer, strukturer och system jag möter röra sig mellan det privata och det allmänna i min konst.

Genom olika medier som måleri, film, installation och skulptur letar jag kryphål för att komma undan den heterosexuella och vita logik som dominerar det allmänna. I mitt arbete lägger jag stor vikt vid val av material och tonalitet. Jag hämtar objekt, scener, folklore och dokument laddade med en egen historia ur min omgivning och låter mina tillägg utgöra ytterligare ett lager. Att distribuera en berättelse över flera lager ger en möjlighet att skapa en egen språklighet med betraktaren och därmed överordna sig bedömningar.

Verket “Kurbits” är min tredje målning av en pågående serie målningar. Mitt mål med att blanda måleriska traditioner är att lyfta fram likheterna och för att påpeka hur influerade kulturer är av varandra världen över. Målningen är utförd på baksidan av en skolkarta över södra Sverige. Skolkartans koncept bevittnar om en världsbild som villkoras av gränser och kategoriseringar. Jag vill utforska ett gränsöverskridande måleri som går emot det binära systemet och som berättar de berättelser som inte får plats i vår världsbild. Ett samhälle, en individ eller en plats kan bära på flera identiteter som samverkar tillsammans.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg