Klara Knutsson

Klara Knutsson

Titel: 179. Det finns hav

Teknik: Intarsia i trä

Klara Knutsson

Mitt namn är Klara Knutsson, jag är konsthantverkare och arbetar i intarsiateknik.
Jag är utbildad möbelsnickare och fick 2021 mitt gesällbrev i möbelsnickeriyrket. Under min utbildning fick jag lära mig grunderna i intarsia och fastnade direkt. Genom intarsiatekniken kan jag kombinera mina två stora intressen; det för trähantverk och det för bildkonst. Efter examen fortsatte jag fördjupa mina kunskaper inom tekniken och idag arbetar jag med intarsia på heltid.

I mina bilder utgår jag från tekniken och försöker använda mig av det som är unikt just för tekniken och materialet. Träfanérens årsringar ger olika riktningar i bilden, något jag använder för att skapa effekter i bilderna. De olika träslagens färger och strukturer samverkar för att bygga upp bilden och jag använder mig av både naturliga och infärgade fanér. Jag komponerar mina motiv med utgångspunkten i egna fotografier. Det kan antingen vara något som fångar mitt intresse i kollektivtrafiken, på film eller i något helt annat sammanhang. Jag arrangerar också bilder utifrån idéer jag vill verkställa.

Intarsia är ett hantverk som sjunkit i popularitet och idag är väldigt ovanligt och jag vill genom min konst bidra till att sprida intresset för denna konstform ökar.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg