My Maanmies

My Maanmies

Titel: 213. Regeneration

Teknik: Jord, benlim på duk

My Maanmies

Mina verk inspireras från det inre, framförallt gränslandet mellan egen reflektion och världen runtomkring. Uppväxten i norra Sverige präglades av ett oundvikligt maktspel mellan ljus och mörker, vilket genomsyrar min konstnärliga profil idag.
Målningarna kretsar kring det mänskliga psyket och utforskar skärningspunkten mellan existentialism, personliga trauman och fiktiv verklighet. Varje målning bottnar i tidigare erfarenheter och uppmuntrar betraktaren till en liknande resa in i introspektion.
Analoga tekniker och noggranna materialval är genomgående element i mina verk. Regeneration (2023) består av jord och benlim. Vår regenerativa värld står i fokus, från födelse till liv och död, med en hoppfull underton. 0X (2022) utgör en del av serien Dissimulation, ett eget koncept samt metafor för dolda känslor. Pigmentet är framtagit av mig själv och har grundligt utvunnits ur ett oxben genom fökolning, där benet förslutits nästintill utan syretillförsel, med eldens svådor runtomkring. Oxbenet, ursprungligen en gåva från en bonde, maldes sedan ner och blandades med benlim som bindare. Ett tolkningssätt är att hylla ett liv som inte längre finns med oss, i nära korrelation till min grundfilosofi.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg