RonnyMaggan / Ronny Andersson & Margareta Battisti

RonnyMaggan / Ronny Andersson & Margareta Battisti

Titel: 255. Myxoworld IV A convention of equal minds. Stemonitis sp.

Teknik: Fotografi, stackingteknik med 300 exponeringar

RonnyMaggan / Ronny Andersson & Margareta Battisti

Myxomyceter är en speciell form av levande organismer som varken är svampar, växter eller djur utan en helt egen livsform. Sedan några år tillbaka lägger vi stort fokus på att fotografera dessa fantasieggande organismer. Genom vår fascination av myxomyceternas värld och deras spännande livscykel har vi med tiden byggt upp en ömsint relation till de små liven som ständigt överraskar oss med stora variationer i färg och form.

Vi ger oss ut i skog och mark där vi bor och letar på blåbärsris och mossa, kryper omkring, vänder på pinnar innan vi kanske lyckas få med oss någon myxomycet hem. Väl hemma tar skaparlusten och fotoprocessen vid och vi placerar varsamt myxomyceten i en minifotostudio, som vi tillverkat av en vanlig glassburk.

De flesta myxomycetkroppar är små, under två millimeter, många är mindre än en millimeter. De allra minsta går inte att se med blotta ögat. Stemonitis sp. på bilden Myxoworld IV är något större, ungefär två millimeter. Utmaningen är att gestalta dessa skönheter så rättvist som det bara går med kamerans hjälp. Inte nog med att de är små, de är levande och rör på sig också. Fotoprocessen blir därför ganska krävande. Eftersom myxomyceterna är så små, blir skärpedjupet i bilden nästan obefintligt. Den nödvändiga tekniken som vi använder kallas fokusstacking. Det innebär att det behövs en räls som stegvis flyttar kameran framåt och upp till 300 exponeringar kan krävas per bild. Alla exponeringar slås ihop till en bild och där tar sedan redigeringen vid.

Ronnymaggan.info
Instagram: @ronnymaggan
RonnyMaggan, En film om myxomyceter

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg