Tiffany Louise Hoff

Tiffany Louise Hoff

Titel: 208. Break

Teknik: Video, 4 min 30 sek

Tiffany Louise Hoff

I filmen Break ser vi en groda och en pingvin sitta och prata vid varuleveransen på baksidan av Coop. Vi hör hur båda är missnöjda med att arbeta på Coop, och pingvinen föreslår för grodan att de kan sluta på sina jobb och istället arbeta tillsammans privat, i form av ett samarbete. Grodan förklarar att hon inte är intresserad, eftersom det alltid slutar dåligt när de två arbetar tillsammans. Samtalet utvecklas snabbt till en diskussion där båda parter är oense om varför de kan eller inte kan samarbeta. Till slut blir de båda inropade och återvänder in för att fortsätta sitt arbete.

Break är en film som utforskar förhållandet mellan konst och reklam. Eftersom jag själv har en bakgrund inom både film- och designskola, omges jag idag av konstnärer, filmare, designers och personer inom reklambranschen. Jag har därför hört många olika tolkningar av vad konst och reklam innebär och hur de förhåller sig till varandra. Två världar som visse tycker är nära besläktade, och andra långt ifrån varandra. Jag har länge känt att dialogen mellan dessa världar har varit mer en principfråga än en öppen diskussion, vilket motiverade mig att börja ställa frågor. Vem får kalla sig konstnär? Vilka pengar får man tjäna som konstnär? Kan konst och reklam över huvud taget samexistera? Med filmen vill jag öppna upp för en dialog snarare än att ge svar och låta åskådaren bilda sin egen uppfattning baserat på filmens påståenden och argument.

Mail: Tiffanylouisehoff@gmail.com

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg