Vanja Lindberg

Vanja Lindberg

Titel: 190. Cyclical

Teknik: Textil applikation, sammet, viskos, satin, duchesse, bomull

Vanja Lindberg

Mitt intresse för historia, naturmystik och folktro har format tankar kring hur vi lever våra liv och influerat mitt konstnärliga utryck.

Jag vill se livet som cirkulärt i en spiral av upprepande och återknytning. Att låta sig påverkas av årstiderna och livets olika skeenden. Jag ifrågasätter det linjära sättet att leva, där livets linje ständigt stävar framåt och uppåt i en ökande takt i prestation och konsumtion.

Det finns återkommande symboler i mitt bildspråk. Ett av dem är berget, som för mig symboliserar den linjära livsåskådningen där vi spränger bort urberg för våra kortsiktiga syften. Berget är något så ursprungligt på vår jord som alltid funnits och som aldrig kan växa tillbaka. Jag fascineras av det som pågår under ytan. Maskarna som oförtrutet bearbetar jorden under våra fötter utan att vi varken ber om det eller tänker på att det ständigt sker. Jag inspireras av gamla och uråldriga symboler så som Ouroboros, ormen som äter sin egen svans, en sinnebild för hur allt, materiellt och andligt, hänger ihop i en evig cykel av förstörelse och återskapande.

Arbetet med textila applikationer sker parallellt med teckning. I teckningarna så som i textilerna är tekniken med linjer tydlig. Jag ritar med symaskinen och syr många sömmar i varje verk, liksom jag tecknar många streck i varje teckning. Jag vill med mitt sätt att arbeta återknyta till hur kvinnor historiskt ständigt hållit sina händer sysselsatt med att lappa, laga, stoppa, brodera, virka, sticka.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg