I den här manualen berättar vi för dig hur du ska göra för att tillämpa Liljevalchs visuella identitet och system på rätt sätt. Du kommer att upptäcka att principen på ett sätt är strikt och på ett annat sätt ger dig stor frihet. Då undrar du kanske varför vi är så noga med att vår visuella identitet och system tillämpas på ett konsekvent sätt? Jo, först det självklara: Liljevalchs är ett varumärke och en identitet som ska kommuniceras. Men sedan det verkligt viktiga: Som du redan vet så vänder sig Liljevalchs både till den riktigt breda publiken och till dem som är särskilt intresserade av vissa konstnärskap eller konst- och formriktningar. Det gör att våra utställningar och evenemang kan se mycket olika ut. Därför är det särskilt viktigt att mottagaren – vår kära publik och presumtiva besökare – alltid snabbt ska förstå att det är Liljevalchs som är avsändaren. Kort sagt, oavsett typ av utställning, konstnärskap eller händelse ska Liljevalchs omedelbart synas och kännas igen. Nog pratat från mitt håll. Nu är det dags för dig att läsa, titta och jobba. Tack för att du arbetar med Liljevalchs! 

Mors, Mårten

Har du frågor? Kontakta: liljevalchs@agoodid.se

Logotyp

EPS-formaten är vektoriserade och används för tryckt material medan JPG och PNG är anpassade för webb. PMS- och CMYK-färger används för tryck medan RGB används för webb.

Liljevalchs logotyp finns även animerad i MP4-format. 

Via denna länk kan du ladda ned Stockholms stads märke. 

Liljevalchs logotyp (EPS)
Liljevalchs logotyp (PNG)
Liljevalchs logotyp (JPG)
Liljevalchs animerad logotyp (MP4)
Liljevalchs+ logotyp (EPS)

Typsnitt

Liljevalchs använder typsnittet Chronicle, som ritats av Jonathan Hoefler. I regel används vikten Chronicle Text G3 Roman för rubriker och brödtext. I undantagsfall kan fetstil användas.

I digitala sammanhang när Chronicle inte finns tillgänglig används Georgia ritat av Matthew Carter.

ChronicleTextG3-Roman-Pro.otf
ChronicleTextG3-Italic-Pro.otf

Wordmallar

Här finner du som arbetar på Liljevalchs användarvänliga wordmallar för ditt dagliga arbete.
Saknar du någon mall? Kontakta liljevalchs@agoodid.se

Liljevalchs brevmall med logotyp och adress (word)
Liljevalchs brevmall med logotyp (word)
Liljevalchs brevmall utan logotyp (word)
Liljevalchs pressmall (word)

Varukorg