158 antagna till Vårsalongen 2021

Hela 4 093 ansökningar hade kommit in till Liljevalchs när tiden gick ut den 15 oktober. Nog kan vi spåra en coronaeffekt där, med såväl mer tid för skapande som behov av tröst. Vårsalongsjuryn har valt ut 158 konstnärer som får visa 323 verk.

Liksom tidigare år är kvinnorna i majoritet bland de sökande. Av de antagna är 85 kvinnor och 73 män. Medelåldern är 49 år men åldersspannet är 72 år stort! Ålderspriset går till gruppen Svärdets seniorer Stockholm, där äldsta kvinnan är 92 och sex av sju medlemmar har fyllt 80! Yngst vid denna Vårsalong är två kvinnor födda millennieåret 2000.

Måleri är alltid den dominerande tekniken, räknar man in blandteknik med måleri som grund är det 138 verk. Fotografi håller åter andraplatsen med 31 verk, med skulptur/objekt därnäst, 29.

Nästan hälften av de antagna är bosatta i Storstockholmsområdet. I övrigt är deltagarna spridda över Sverige från Råneå till Degeberga, från Köpstadsö till Mörbylånga.

I årets jury ingick fotografen och konstnären Jens Assur, konstnären Petra Hultman samt Liljevalchs chef Mårten Castenfors som juryns ordförande.

Varukorg