Göran Kling

Göran Kling

Göran Kling

Relationen mellan människor och smycken är stark. Vi laddar dem ofta med ett personligt värde och de kan bära minnen och känslor. De kan markera viktiga tillfällen i livet, användas för att förstärka en identitet, eller bäras för att ge beskydd som amuletter och talismaner. 

Göran Kling ser smycket som en meme där förståelsen för värde skapas genom en kollektiv ide kring vad som är dyrbart och eftersträvansvärt. Hans konstnärskap utforskar relationer mellan symboler och människor, mellan hantverkstekniker och estetiskt uttryck, och mellan den som skapar smycket och den som tar det till sig.

I hans arbete möter vi smileys, kobror, händer och ögon gestaltade i ringar och reliefer av glänsande metall. De här symbolerna hör till det djupt mänskliga. De har funnits med i alla tider och är också en del av den uråldriga relationen mellan människa och smycke. Här blandas de med populärkulturella referenser och genom manipulation och överraskande kombinationer gör han symbolerna till sina. Fram träder Klings unika  motivvärld som skapar förvåning, igenkänning eller får oss att brista ut i ett leende. Klings smycken lockar oss att ta dem till sig och att göra dem till våra egna.

Varukorg