Kajsa Lindberg

Kajsa Lindberg

Kajsa Lindberg

Väl igenkännbara vardagliga former är ofta startpunkten för Kajsa Lindbergs arbeten. Hon hittar sin inspiration i närmast obetydliga små föremål, såväl som i starka och nästan monumentala ytor och former. Gemensamt för de former och föremål som inspirerar henne är att vi vanligtvis inte lägger märke till dem eller att vi tar dem för givet. I Lindbergs värld förstoras tankar om vardagens outtalade regler, vad som anses viktigt, manualer vi väntas följa och det mätbara.

Lindberg samlar kvitton, lappar, och små saker som en slags nutidsarkeolog i en process som är ständigt pågående. Ateljén fylls till bredden med lådor som ett sorts arbetsarkiv och den konstnärliga arbetsprocessen växer långsamt samman med livet självt. I materialet hon samlar och i färdiga verk finns bokstäver, siffror och symboler hela tiden närvarande. Ibland tränger de  fram helt som bokstäverna i den stora vepan Bläck. Ibland lämnar de bara spår, men de finns alltid där.

Kajsa Lindberg är född 1980 och verksam i Stockholm.

Titlar: Anteckningar (samlingsverk) och Bläck
Material: Silver, tumstockar, tråd, kartong, papper, trä, potatis.
Teknik: Blandteknik

Varukorg