Tidskriften RUM utnämner Liljevalchs+ till årets arkitektur

Vi på Liljevalchs ser till vår förnöjelse att Tidskriften RUM utnämnt Liljevalchs+ till årets arkitektur. Grattis till Gert Wingårdh och Ingegerd Råman och till oss i verksamheten som fått en fantastisk tillbyggnad att fylla med konst i alla dess former.

Motivering
”Det är bara man själv och betongen” säger arkitekten Gert Wingårdh om sin byggnad Liljevalchs+, en byggnad han är väldigt nöjd med. I de tidiga skisserna var tanken på mycket yta till konsten och byggnaden var tänkt som låg och lång. Men det blev till slut något kort och tjockt, en svårnavigerad konsthall som blir alltmer mystisk ju längre in man kommer. Så tycker Gert. Och vi kan inte annat än hålla med. Stockholm har fått en magisk, ny konsthall. Välbehövligt, välutfört, vackert.

Varukorg