Aprilutställningen

I början av förra seklet var situationen för kvinnliga konstnärer svår, endast män fick vara med i konstnärsorganisationer, vilket var ett krav för att få ställa ut, bland annat på Konstakademien i Stockholm. År 1910 bildades därför Föreningen Svenska Konstnärinnor (FSK) i Stockholm av ett 40-tal kvinnliga konstnärer. År 1921 höll föreningen sin uppmärksammade aprilutställning på Liljevalchs konsthall. Sjutton konstnärer deltog varav Maj Bring, Sigrid Hjertén, Charlotte Mannheimer och Milly Slöör (Tjäder) tidigare varit elever till Matisse. Utställningen kritiserades av vissa kritiker mycket hårt. Bland annat Albert Engström skrev i Strix: ”Jag besökte häromdagen fruntimmernas utställning hos Liljewalch och något så förskräckligt har jag aldrig sett”, skrev han. Utställningen var en ”en skam för hela kvinnokönet”. Eftersom kvinnorna saknade självkritik borde de förbjudas att ”blamera sig själva och landet” såsom nu skedde. Föreningens tidigare utställningar under 1910-talet hade fått relativt positiv respons i dagspressen men kanske berodde den negativa kritiken 1921 på att kvinnorna det året fick rösträtt och att deras roll i samhället började förändras. Kvinnorna började ta sig in i det som tidigare varit uteslutande manliga områden.

Varukorg