Art – Brittiskt 1980-tal

Parallellt med neoexpressionismen i Tyskland och det italienska transavantgardet uppstod i Storbritannien under 1980-talet en liknande konstriktning där en ny generation konstnärer utmanade modernismen genom att i konsten blanda högt och lågt, retorik och gags, konst och icke-konst, galleriets och gatans kultur, produktion och konsumtion, heroiskt och vardagligt – ett slags nivellering av alla hierarkier. Både målningar och skulptur ställdes ut och genomgående för denna 1980-talskonst var de monumentala formaten på konstverken som både bildligt och bokstavligt fyllde salarna till brädden. Bland de 17 utställande konstnärer märks Tony Cragg, Anish Kapoor, Christopher Le Brun, Richard Long, Lisa Milroy, Julian Opie, John Walker och Bill Woodrow. I samband med utställningen arrangerades en paneldebatt där man bland andra hade bjudit in konstnärerna Max Book, Eva Löfdahl och Björn Lövin som var Sveriges svar på de utställande engelska konstnärerna.

Varukorg