Barbro Bäckström

Barbro Bäckström har främst kommit att förknippas med sina nätskulpturer av kroppar i armeringsjärn eller järnduk som hon började göra i början av 1960-talet. I sitt konstnärskap förde hon ofta en mental dialog med andra konstnärer, både från konsthistorien och nu levande. Dåvarande chefen för Liljevalchs, Bo Nilsson, valde därför att parallellt med Barbro Bäckströms verk ställa ut en annan konstnär, John Coplans. Precis som Barbro Bäckström använde sig Coplans av den mänskliga kroppen i sitt konstnärskap, men inte som skulptur utan i fotografisk form. Förutom skulpturer visades på utställningen även målningar och teckningar från 1960-talet fram till konstnärens död 1990.

Varukorg