Bostads- och bohagsutställningar

Standard 1934 var en bostads- och bohagsutställning arrangerad av den Svenska Slöjdföreningen och Svenska arkitektföreningen. Utställningen öppnade den 18 maj på Liljevalchs konsthall och var en uppföljning av utvecklingen från Stockholmsutställningen fyra år tidigare. Lägenheter, radhus, inredning, husgeråd, möbler, textilier och mycket mer exponerades. Standardisering och masstillverkning var tidens lösen och ett sätt att pressa priserna. Standard 1934 hade det goda med sig att möbelfabrikanterna började inse att man skulle börja med masstillverkning av standardiserade möbler, vilket inte hade blivit resultatet efter 1930 års Stockholmsutställning. Den samtida kritiken var övervägande positiv och många menade att jämfört med Stockholmsutställningen 1930 så var den modifierade funktionalism som presenterade på Standard 1934 lättare att tycka om. Ett halvår senare arrangerades en utställning i samma anda som Standard 1934 men med mer fokus på möbler och inredning, Namnet på utställningen var helt enkelt namnet på utställarna: Märta Måås-Fjetterström, Carl Malmsten, Elsa Gullberg, David Blomberg, Svenskt Tenn, Gefle porslinsfabrik AB. Kuriosa: Liljevalchssoffan från 1934 var bland de första möblerna som Josef Frank formgav för Svenskt Tenn. Den visades första gången på Liljevalchs konsthall, därav namnet ”Liljevalchssoffan”. I ett brev till Estrid Ericson skrev Josef Frank att han ritat den stora generösa formen på soffan i protest mot den rådande funktionalismen och Svenska Slöjdföreningens tråkighet.

Varukorg