Ernst Josephson. Minnesutställning

När utställningen öppnades 1951 hade ett sekel gått sedan Josephson föddes. Utställningen var ett samarbete mellan Liljevalchs, Nationalmuseum och Göteborgs konstmuseum för att ge varje generation en samlad överblick av Josephsons verk. Alla verk från Waldemarsudde lånades ut förutom Strömkarlen. Hundraårsminnet av Josephsons födelse inträffade i mitten av ett kluvet sekel, vid en tidpunkt som för många kändes som en vändpunkt – och en brännpunkt. Precis som Josephsons konst vid förra seklets början hade varit en brytpunkt och nystart för konsten innebar också början på 1950-talet en brytpunkt och nystart för hela samhället.

Varukorg