Lena Cronqvist

Med över 250 verk fyllde Lena Cronqvist salarna på Liljevalchs med en omfattande retrospektiv utställning. Verken, som till största del valdes ut av konstnären själv, hängdes tematiskt i olika rum med ”Flickor” i ett par salar, ”Familjeliv”, ”Madonnor”och ”Målaren och hennes modell” i andra och så vidare. Lena Cronqvist har sedan 1960-talet haft en betydande roll i den svenska samtiden med sina självutlämnande, existentiella konstverk. Den stora retrospektiva utställningen på Liljevalchs, som sträckte sig från tidigt 1960-tal fram till 1994, lockade en storpublik under de knappt två höstmånader som verken visades i Stockholm innan utställningen fortsatte till Konsthallen i Göteborg.

Varukorg