Nils Dardel. Minnesutställning

Minnesutställningen över Carl Kylberg följdes året därpå med en dito över Nils Dardel. Över 450 verk visades i utställningen. Dardel var en uppskattad konstnär för den breda publiken vid den här tiden. Reproduktioner av hans akvareller från 1940-talet då han reste runt i Mexiko och Guatemala fanns i nästan varje hem. Bara under vernissagedagen var det runt 10 000 besökare som såg utställningen. Det gick så långt att man fick tillkalla polis för att ingen skulle bli nedtrampad. Med på utställningen var också verket Den döende dandyn, 1918, som kom att symbolisera 1980-talets konstboom. Finansmannen Fredrik Roos köpte 1984 tavlan för 3,4 miljoner kronor. Det var då det högsta pris som betalats för ett svenskt konstverk. Fyra år senare, 1988, såldes verket på auktion för det nya rekordpriset 13 miljoner. Efter flera andra turer hamnade Den döende dandyn slutligen på Moderna Museet som köpte det 1993.

Varukorg