Torsten Renqvist

Många är de studenter som har stämt träff vid Kängurun, den både älskade och hatade skulpturen av Torsten Renqvist som står placerad utanför biblioteket på Stockholms universitet. Utställningen på Liljevalchs var en omfattande retrospektiv med närmare 250 verk (teckningar, målningar, skulptur och grafik) som sträckte sig över närmare 50 års skapande. Dåvarande överintendenten på Liljevalchs Folke Lalander skrev i förordet till katalogen: ”Torsten Renqvist var en lysande och egensinnig konstnär redan vid 50-talets ingång. Han är fortfarande, vid 90-talets mitt, lysande och egensinnig – men nu på ett annat sätt och i ett annat medium. Sammantaget innebär detta att han är den ideale retrospektive utställaren”.

Varukorg