Verkstadens utställning

Föreningen Verkstaden grundades 1918 som en ideell sammanslutning av arkitekter, konsthantverkare och konstnärer. Syftet var att ”genom aktiv verksamhet befordra det konstnärliga arbetet för inredning av det svenska hemmet”. Ordförande var Slöjdföreningens tidskriftsredaktör Hakon Ahlberg. Verkstadens första utställning, som öppnades tidigt på hösten 1920 i Liljevalchs konsthall, var i sin helhet mer borgerlig än Hemutställningen tre år tidigare. Liksom 1917 hade deltagarna ställt samman interiörer av olika slag, men nu hämmades man inte av priser och utrymmesbrist utan vågade vara mer konstnärligt nyskapande. Några av utställarna som särskilt uppmärksammades var Gunnar Asplund, Sigurd Lewerentz, Uno Åhrén och Carl Hörvik. Utställningen diskuterades livligt i pressen och många var starkt kritiska. Trots försök att tillverka ”vackrare vardagsvaror” var möblerna fortfarande dyra och förbehållna en välbeställd medelklass.

Varukorg