Svetlana Hällsten

Svetlana Hällsten

Titel: 121. Totem, tandem & tabu

Teknik: Blyertspenna på papper

Svetlana Hällsten

”…Och då sade falken:
– Den som behöver mig hittar mig. Men det blir inte lätt. Du hittar mig först då du har slitit ut tre par järnstövlar på vägen, brutit ner tre järnkäppar och slitit sönder tre järnhattar.”

(Ur den ryska folksagan ”Falken Finist”)

På utställningen visar jag fem verk som är en undersökning av teckningstekniken. Att teckna med blyertspenna är för mig som att arbeta med ljus och mörker, separera dem i toner och graderingar för att sedan blanda ihop dem med tankar och förnimmelser i en berättelse, bilda en hel förenade form. Linjen spårar, suddet stödjer. Den här processen handlar mycket om kontroll, tålamod. Det går inte så snabbt som jag vill…

Bilderna föreställer människor och djur i olika roller, placerade i olika miljöer och situationer där de interagerar med varandra. Det blir som små historier som kanske strävar efter att bli en del av någon större historia. Jag är intresserad av berättandet som uttrycksform samt som ett objekt för efterforskning.

Alla historier, sagor och berättelser som vi har hört har sin början, sitt ursprung. De föddes någon gång ”för länge sedan”, från gamla myter. Myter i olika former har alltid funnits i människans historia och vi har alltid levt med dem, i dem, även om vi inte alltid varit medvetna om det.

I mitt teckningsarbete försöker jag utifrån mina personliga upplevelser och erfarenheter och med hjälp av den kunskap som redan finns närma mig ett tema: hur mänskliga relationer fungerar, släppta genom mytens prisma. En livslång resa.

Influenser och material till att konstruera mina bilder hittar jag överallt runtomkring mig: i fotografier, konst från diverse konstnärer och epoker, illustrationer, litteratur, filosofiska texter, psykologi, människor som jag träffat, filmer, naturen, teater och olika berättelser.

Jag är född i Ryssland men bor sedan många år i Stockholm.
Utbildad på Konstfack, Textil linje.
E-post: svetlana.hallsten@hotmail.com

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg