Vårsalongens mix

Under de senaste åren har Vårsalongen växt till ett stort och välbesökt evenemang vilket ger deltagarna en unik chans att bli sedda av en mycket stor publik. Både 2018 och 2019 hade Vårsalongen över 100 000 besökare – siffror som visar på dess unika dragningskraft.

Förklaringen till Vårsalongens vitalitet och lyskraft står att finna i dess bredd, i öppenheten för olika konstnärliga uttryck, i mötet mellan yngre och äldre deltagare och i blandningen av professionalism och amatörism i dess bästa mening.

Mer än dubbelt så många kvinnor som män skickade in ansökningar detta år. Av de 170 som antogs var 97 kvinnor och 73 män, och medelåldern ligger på 49 år. Äldst i gruppen är en 84-årig man från Askim och yngst är två unga kvinnor från Kumla respektive Johanneshov, båda 19 år.
Ungefär hälften av de uttagna kommer från Storstockholmsområdet. I övrigt är spridningen stor, från Ystad till Junosuando.

Liksom de flesta år är måleri den populäraste tekniken med 168 verk, inklusive blandteknik med måleri som grund. Fotografi kommer tillbaka efter några år med svagare representation – 34 verk är med denna gång. 28 verk är teckningar och samma siffra noteras för skulptur/objekt, därtill kommer 16 verk i blandteknik med objekt.

Varje år söker ett par tusen personer till Vårsalongen och det säger sig självt att någon, eller några, måste göra ett urval bland de inskickade verken för att skapa den konstfest som vi vill att utställningen ska vara. Till 2020 års Vårsalong har Liljevalchs haft förmånen att engagera en synnerligen spännande jury: konstnären Lars Lerin och konstnären och designern Bea Szenfeld. Juryordförande är som vanligt Mårten Castenfors, chef Liljevalchs.

Varukorg