Tobias Alm

Tobias Alm

Tobias Alm

Tobias Alm är en konstnär som dyker rätt in i smyckets sociala funktioner, i det här fallet i förhållande till synen på manlighet. I utställningen möts vi av ett slitet verktygsbälte av läder med tillägg av förgyllt silver. Vi ser även två broscher där hållare för verktyg kombinerats med ciselerade och förgyllda delar i rokokostil.

Historiskt är en av smyckets centrala funktioner att fungera som symbol. Smycken kan användas för att uttrycka vilken position en person har, de kan användas för att förstärka och befästa roller och förstärka någons identitet. Smycken för män har ofta en funktion, som till exempel slipsnålar och manschettknappar.

Verktygsbälten kan fungera som symbol för händighet och vad som traditionellt setts som manliga egenskaper. I själva verket kan verktygsbälten precis som smycken användas för att förstärka, en roll, en position och en identitet. Genom att se på verktygsbältet som om det är ett smycke sätter Alm ljuset på hur komplex relationen mellan smycke och maskulinitet är. 

Utgångspunkten för verken i utställningen var en jämförelse mellan dagens verktygsbälte och det historiska smycket Châtelaine. En Châtelaine var från början var ett praktiskt knippe med verktyg för en husfru, som genom åren utvecklades till att bli ett komplext och lyxigt ornament som användes av både män och kvinnor.

Alms smycken, som kombinerar verktygsbältet förgyllda delar, sätter fingret på verktygsbältets symboliska och sociala funktioner. Här kan glidningar mellan traditionella uppfattningar om kön och smyckande uppstå.

Tobias Alm är född 1985 och verksam i Stockholm.

Titel: Câtelaine (Hammer or Flashlight Holder) (Quick Release ToolSnap), (Hammer or Flashlight Holder, brooch) 

Material: Läder, förgyllt silver, rubin, stål, sammet och nylon.

Teknik: Ciselering, blandteknik.

Varukorg