Stefan Bennedahl

Stefan Bennedahl

Titel: 22. De Aderton

Teknik: Stengodslera, trä

Stefan Bennedahl

Mitt namn är Stefan Bennedahl, jag är 64 år ung och bor utanför Värnamo. Stengodslera har varit mitt material i över 40 år och med dess hjälp skapar jag konstverk som knyter an till vår nutid.

I början av 2018 hade jag just påbörjat en ny skulpturgrupp som knöt an till metoo-debatten. Jag hade vissa tekniska svårigheter och såg ingen bra lösning, men nu kom hjälp från oväntat håll! Cirkusen inom Svenska Akademin drog igång. Till min och många andras stora förvåning uppenbarades en maktkamp som var omöjlig att inte utnyttja konstnärligt.

Jag såg inom mig direkt hur jag skulle åskådliggöra händelsen med hjälp av min konst. Under mitt skapande ändrades förutsättningarna med avseende på antal Akademiledamöter hela tiden. Mitt verk De Aderton visar den period när det fanns åtta manliga och tre kvinnliga ledamöter i Akademin. De frånvarandes närvaro är minst lika stark som de närvarandes. 

En slutsats av mitt konstverk är det faktum att makt oftast leder till behov av mer makt, detta gäller inte bara Svenska Akademin.
Resan fortsätter.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg