Felicia Narumi Liang

Felicia Narumi Liang

Titel: 178. Vast Monotony

Teknik: Papperscollage

Felicia Narumi Liang

De verk som visas här på Vårsalongen är ett resultat av att jag under en längre period nästan uteslutande använt kollage som arbetsmetod.

En metod som förbereder på det oväntade, där ett förhandsarbete kan göras och man tänker sig att det kommer gå si, men så går det så. En metod som även kräver en total närvaro i vad som sker, där man bör frångå det man vill se till förmån för det man verkligen ser, i stunden.

Själva arbetet består av en samling figurer, som var och en utformats individuellt i olika skalor, skepnader och kulörer. Nya förutsättningar uppstår därefter för att konstruera och se ett nytt/nya sammanhang; i påläggande och borttagande av flera lager – slutligen till ett ögonblick av tillblivelse.

Samtliga verk kan betraktas på olika avstånd, från att se flera olika enheter till en sammansatt enhet.

Född 1993, bor och verkar i Stockholm. Utbildad vid Kungliga Tekniska högskolan, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich och på Stockholms Universitet.

Hemsida: http://liangfelicia.com
Instagram: @felicianliang
E-post: felicia.narumi.liang@gmail.com

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg