Charlotta Engström

Charlotta Engström

Titel: 60. På höjden

Teknik: Collografi, kartongtryck

Charlotta Engström

Som konstnär jobbar jag ofta konceptuellt, idé- och temabaserat då jag gärna vill forska och fördjupa mig i något specifikt ämne för att sedan gestalta det konstnärligt. Jag jobbar med många olika tekniker, allt från grafik, måleri/teckning, glas, återvunnet material, rörlig bild, olika skulpturala material som till exempel papier maché, gips m.m. Jag tycker om att ha en palett av vetskap, kunskap och färdighet om olika materials beskaffenhet för att sen fritt kunna välja vilka/vilket material som passar sig bäst för att gestalta den idé jag fördjupat mig i.

Kärnan i de verk jag nu visar på Vårsalongen har fokus på miljöfrågor, förgänglighet, människans roll i klimatfrågan, materiellt ifrågasättande o.s.v. 

Miljö- och klimatfrågan är något som har tagit mer och mer plats i mitt konstnärsskap under de senaste åren. Jag är oerhört bekymrad över hur klimatet på vår planet har utvecklats med en massa naturkatastrofer som torka och svält, översvämningar, smältande polarisar, risk för att Golfströmmen tar en annan riktning, nedsmutsning i våra hav m.m. och den konsekvens det har för allt liv, natur, människa och djur. 

Vetskapen om att det är den här planet vi har, vi har ingenstans att ta vägen om det inte går att leva här längre, är mycket skrämmande. Jag vill därför ta ansvar och bidra med det jag kan för att kunna stävja, minska och förhoppningsvis ändra den negativa utvecklingen. Jag vill tro, och hoppas, att vi gemensamt kan ändra förloppet till det positiva. Tänk, om ALLA bara gör något litet för miljön så blir det något stort tillsammans!

Dessa tre verk som jag visar här är en del i en större separatutställning som jag ska ha på Norrbottens museum hösten 2019. Den utställningen rör sig runt samma tematik som jag beskrivit och till största del bygga på återvunnet, naturliga och förnyelsebara material.
Min inspiration kommer alltså ofta från miljön och naturen men jag hittar även min inspiration från samhälleliga frågor, människor och möten med mera. De konstnärliga uttrycken kan variera från symboliskt, suggestivt och abstrakt till konkret och funktionellt.Jag är född 1966 i Kalix och jobbar i huvudsak som konstnär och konstpedagog sedan början av 2000-talet. 
Jag är till största del uppvuxen i Norrbotten. Bor sedan många år tillbaka i kuststaden Luleå. 


Jag är utbildad dels via konstskolor på Solviks och Sunderby folkhögskolor, Luleå tekniska universitet (LTU) och Umeå universitet (Konst och estetik) samt en hel del andra kurser inom konstområdet.

Ni hittar mer om mig och min konst på min hemsida:
Lotta Engstrom Art: https://lottaengstrom-art.wixsite.com/lottaengstromart
Facebook: https://www.facebook.com/lottamakesart/
Blogg, Lotta Makes Art: http://lottamakesart.blogspot.com/

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg