Eva Kitok

Eva Kitok

Titel: 122. Lillasyster

Teknik: Maskinbroderi

Eva Kitok

Jag arbetar med textilkonst som maskinbroderi, handbroderi och applikation. Jag har med fem verk på årets Vårsalong, alla gjorda med broderi på symaskin. ”Lillasyster” och ”Storasyster” är porträtt av två sameflickor sedda bakifrån. De tre andra är heter ”Dans 1”, ”Dans 3” och ”Dans 4” och är maskinbroderade på bomull med handbroderade detaljer.

Den samiska kulturen har genom åren inte fått fritt spelrum i det svenska samhället. Tidigare politik har gjort sitt bästa för att radera urbefolkningens levnadssätt, kultur och språk och än idag har Sverige valt att inte ratificera FN:s konvention ILO 169, om urfolks rättigheter. Ingen statsminister har besökt den samiska marknaden i Jokkmokk, trots att den funnits sedan 1600-talet och ger utrymme för aktuella samiska frågor. Få skolor ger våra barn en utförligare bild av samiskt liv i sin undervisning.

Trots detta osynliggörande är samisk kultur ”alive and kicking” och jag har låtit min flicka i verken ”Dans”, dansa av liv och lust, även om bara några skärvor finns kvar av färgen i flickans dräkt. ”Lillasyster” och ”Storasyster” är genomskinliga porträtt. Stygnen i porträtten är glest sydda och själva bilderna går att se igenom. Inget tyg finns bakom stygnen.

Född 1969 i Kiruna, bosatt i Luleå.
Hemsida: www.evakitok.com
Instagram: @kitokeva

Varukorg