Leena Jokela

Leena Jokela

Titel: 114. Ur jorden #3

Teknik: C-print på aluminium

Leena Jokela

Jag flyttade till Gotland sommaren 2015. Det var en förändring i livet, från ett liv i lägenhet i en Stockholmsförort till livet på landet. Huset vi bor i är från slutet av 1800-talet och byggdes till på 1970-talet. 

De som levde här innan oss flyttade hit i mitten av 1960-talet. De och de människor som bodde här innan dess har lämnat många spår efter sig. När vi grävt i marken har vi hittat föremål som slängts eller tappats. Benbitar, porslinsskärvor, metallföremål och andra märkliga saker, som den lilla figur som visas på Vårsalongen. Jag sparar det jag hittar och fotograferar av föremålen. Det är ett pågående projekt som påbörjades våren 2018. 

I flera av mina fotografiska projekt har jag arbetat inom begränsade områden och motivkretsar, där jag samlat och fotograferat föremål. Fotografiet, dess avbildande egenskaper och förmåga att upphöja föremål till en ny status är genomgående en av drivkrafterna i mitt arbete. Jag sammanför min nyfikenhet inför vardagliga miljöer och föremål, min samlarinstinkt och intresset för hur vi människor påverkar vår miljö. 

Jag har arbetat som konstnär i drygt 30 år. Jag har studerat vid Högskolan för fotografi i Göteborg. Den metod och presentationsform jag använder idag har sin grund i en kurs i kulturgeografi jag tog våren 1998. Sedan dess har jag valt att på olika sätt skildra den de spår människor lämnar efter sig genom att fotografera och dokumentera.

Hemsida: www.leenajokela.com

Varukorg