Lisa Landberg

Lisa Landberg

Titel: 132. I'm Going to be a Blank Slate

Teknik: C-print

Lisa Landberg

Lisa Landberg, född 1975. Utbildad vid Högskolan för fotografi i Göteborg 2001–2004. Bor och arbetar i Stockholm.

Ett nyckelord i min arbetsprocess är perception. Att upptäcka en underliggande mening i det till synes triviala, en glipa i ytan där ett mer komplext tillstånd skymtar.
För mig handlar fotografi om seende och synliggörande och mitt bildskapande har alltid handlat om att beskriva den inre verkligheten, minnen, föreställningar, förnimmelser, allt sådant som är undanglidande och svårt att sätta fingret på.

Under de senaste åren har jag jobbat med stillebenlika kompositioner i mina bilder. Jag har fokuserat på olika objekt och låtit dem fungera som ett slags iscensatta skulpturer som får gestalta olika tillstånd eller tankar. Utgångspunkter har varit minnet och medvetandet/det undermedvetna med inriktning på perception och kommunikation: hur saker och ting kan tolkas och missförstås, associationsbanor som avslöjar vårt undermedvetna, ett utforskande av möjliga och omöjliga innebörder. Ofta låter jag titlarna fungera som en ordlek till bilden, en nyckel för att dechiffrera och öppna upp bilden för betraktaren.

Ett tomt pappersark, en fläta som likt ett utropstecken vill signalera sin betydelse, en rökslingas snirkliga skrivstil: en gemensam nämnare för dessa bilder är att de alla har en tanke i sig om att även det mest flyktiga kan vara meningsbärande.

Hemsida: www.lisalandberg.se

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg