Ellen Dynebrink

Ellen Dynebrink

Titel: 49. U&ME

Teknik: Lappteknik

Ellen Dynebrink

Ellen Dynebrink, född i Göteborg, 1986

Jag arbetar som konstnär och är intresserad av att synliggöra värdehierarkier genom feministiska strategier och metoder. Jag är utbildad vid Textilhögskolan i Borås och vid Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg och har sedan 2014 producerat verk i det textila fältet med fokus på frågor kring kvinnlig identitet och representation.

Relationen mellan det textila hantverket och kvinnokroppen undersöker jag via performativa metoder där njutning och upprepning är återkommande. Genom traditionella tekniker utforskar jag estetiska uttryck som tillskrivs unga tjejer och feminina identiteter. Arbetet tar ofta avstamp i uttryck som är underordnade och som beskrivs som onödiga, fåfänga och överdrivna och där förkärleken förväntas växa bort ju äldre en blir.

u & me

Finns det en blick som inte längre dominerar? Som inte längre fängslar världen i bilder på̊ avstånd? En blick som istället lägger sig bredvid? Som ett ting i sig?
Jag tänker mig ett glapp, ett utrymme där betraktaren förlorar sig, där den distanserade bilden löses upp och ger plats för ett deltagande istället för dominans.
Jag arbetar inifrån och ut. Skär isär, syr ihop. Umgås med materialet, sida vid sida med objekten, du och jag. Strävan efter identifikation och subjektskap upphör och alternativa vägar kan träda fram. Som den tyske konstnären och teoretikern Hito Steyerl säger: How about siding with the object for a change? Why not affirm it? Why not be a thing? An object without a subject? A thing among other things? (Steyerl, Hito: The Wretched of the Screen, Berlin: Sternberg Press, 2012)

Varukorg