Filippa Edholm

Filippa Edholm

Titel: 66. Squat Charleston

Teknik: Olja på duk

Filippa Edholm

Mina bidrag till Vårsalongen 2021 tillhör en serie målningar som skildrar swingdans-communityn i Sverige. Målningarna har varit ett sätt att ge liv åt saknaden av dansen under pandemiåret och utspelar sig i första hand i föreningen West Coast Jitterbugs lokaler i Göteborg, där jag själv var aktiv under flera år. 

Med dem har jag velat fånga den starka gemenskap och glädje dansen skapar, men också gestalta och berätta om en kontext som inneburit komplicerade relationer och dramatiska känslor för mig och många andra.
Dansvärlden är precis som de flesta sammanhang full av sociala hierarkier och relationsbyggen som pågår, öppet eller i det fördolda. Det som för någon är en sorglös danskväll kan för någon annan vara en kväll full av osäkerhet, undvikande blickar eller hjärtesorg.

Jag vill utöver det gärna lyfta fram det fina och lite komiska i pardansen genom mina verk – vuxna människor i olika åldrar som samlas och tränar på att falla inför akrobatiska lyft, övar in koreografier och rör sig tillsammans i takt och lyckorus. Swingen kan börja som en fritidsaktivitet och sluta som en livsstil, på både gott och ont.

Jag är född 1991, verksam i Stockholm och har en examen i fri konst från Akademin Valand i Göteborg.
Kontakt: filippa.edh@gmail.com

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg