Peter Frykstedt

Peter Frykstedt

82. Det funktionella/Det dysfunktionella

Trä, metall, gummi

Peter Frykstedt

Det som har utlöst verkets tillblivelse är: arbetsmarknaden, Donald Trump, virus “överallt” och tillgång, tillträde till material/materiel. Jag ser det som ointressant för en enskild person att äga verket; det har en mer offentlig karaktär och ska kommunicera “brett”. Är nyfiken på vilka rumskompisar kuratorn har tilldelat mitt verk. Peter Frykstedt, 19580218, förstagångsdeltagare

Varukorg