Hannah Brännström

Hannah Brännström

Titel: 56. Episode

Teknik: Konstruerad skev kristallkrona

Hannah Brännström

Med mina verk vill jag utforska den obekväma kroppen i det bekväma rummet och hur vi blir berörda och påverkade av de föremål som vi omger oss av. Jag arbetar utifrån en tanke om hemmet som en plats där samhällets strukturer och normer återspeglas och reproduceras.

De två verken, SWEEP och EPISODE, är ur en serie skulpturer som var mitt
examensarbete på Masterprogrammet vid Konsthögskolan i Umeå våren 2021. Jag har med serien arbetat kring termen Das Unheimliche, på engelska The
Uncanny, myntat av Ernst Jentsch 1906 och senare använt av Sigmund Freud
1919.
Termen kretsar kring tankar kopplat till det familjära, och utforskar den intellektuella förvirring som uppstår när vi tittar på någonting som säger två olika saker på samma gång. Det handlar om den reaktion som uppstår när någonting på samma gång är bekant och främmande, vilket kan väcka en känsla av obehag eller rädsla.

Hemsida: hannahbrannstrom.com/
E-post: hannah.brannstrom@hotmail.com

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg